Επιχειρηματική Φιλοσοφία: Καινοτομία, επιμονή και τιμιότητα

Οραμα

Να είναι η πιο ανταγωνιστική επιχείρηση χάλυβα στον κόσμο

Αποστολή

Όντας ηγέτης της μελλοντικής βιομηχανίας χάλυβα

Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Γνώση και δράση

Εταιρική κουλτούρα